[Infographic] Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019

Moitruong.net.vn

– Trong giai đoạn 2016-2018, toàn thành phố đã giảm được gần 52.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Theo TTXVN