[Infographic] Một số đặc điểm của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Moitruong.net.vn

– Hà Nội (TTXVN 8/11) Nếu được ký kết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Theo TTXVN