[Infographics] Xuất nhập khẩu và các hiệp định thương mại của Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Trong năm 2019, Việt Nam ký kết 4 hiệp định thương mại tự do gồm EVFTA, Hiệp định giữa ASEAN và Hong Kong, Việt Nam-Cuba và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam và Campuchia.

Trong năm 2019, tổng số Hiệp định thương mại đã ký kết của Việt Nam (trừ CPTPP) là bốn Hiệp định.

Các hiệp định bao gồm Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) (AHKFTA), Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba, và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Vietnam+