khí đốt

Thế giới cần hơn 7.000 tỷ USD để tránh tình trạng thiếu khí đốt
Viện Kinh tế năng lượng Nhật Bản (IEEJ) cho biết, ngành công nghiệp toàn cầu sẽ cần hơn 7.000 tỷ USD đầu tư để đảm bảo cung cấp đủ khí đốt và tránh khủng hoảng cho đến năm 2050.