năm học mới

Chính phủ yêu cầu không tăng học phí công lập năm học 2022 - 2023
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo hệ thống công lập giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.