Nạn phá rừng

Bất chấp cam kết tại COP26, nạn phá rừng trên thế giới vẫn tiếp diễn
Moitruong.net.vn – Dữ liệu vệ tinh cho thấy, năm 2021, có 3,75 triệu ha rừng đã bị phá hủy trên thế giới, có nghĩa là mỗi phút có diện tích tương đương 10 sân bóng đá đã biến mất trong các khu rừng nhiệt đới nguyên sinh.