Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Hoàng Anh|13/08/2022 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Trong những năm qua, sự gia tăng dân số cùng với phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng dẫn đến phát sinh lớn lượng chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam. Trước thực trạng đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các bộ, ngành và địa phương liên quan, đã có rất nhiều nỗ lực nhằm tăng cường năng lực thu gom vận chuyển và giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt như: các giải pháp về công nghệ, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, ưu đãi về thuế, phí…

hoi-thao.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tuy nhiên bên cạnh các tác động tích cực còn nhiều hạn chế như: phân loại rác tại nguồn mới mang tính thử nghiệm, chưa nhân rộng được; sự tham gia của các thành phần doanh nghiệp và cộng đồng cư dân với hạt nhân là hộ gia đình chưa đủ mạnh và phát huy hết năng lực, tiềm năng vốn có…

Để thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam GS.TS Trần Hiếu Nhuệ cho rằng, cần tăng cường vai trò của các cấp chính quyền địa phương qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chi tiết các quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch điểm thu gom, tập kết chất thải rắn sinh hoạt và khu vực xử lý phù hợp và chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng để thực thi các quy định đó.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các quy định pháp luật nhằm khuyến khích, thúc đẩy đa dạng hóa thành phần kinh tế tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khuyến khích hộ gia đình đồng thuận hỗ trợ, phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo PGS.TS Trịnh Thị Thanh, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), cơ quan chức năng nên sớm thu phí vệ sinh theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, việc này sẽ đẩy nhanh tiến độ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và khuyến khích người dân giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, thúc đẩy tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt, theo đó, dần hạn chế hình thức đặt hàng, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt cho các doanh nghiệp Nhà nước, tiến tới để giá đấu thầu quyết định đơn vị trúng thầu.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo sẽ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổng hợp để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia xử lý chất thải rắn sinh hoạt