thành phố thủ đức

TP. Hồ Chí Minh: ​Nhiều giải pháp giảm ô nhiễm môi trường
Ngày 27/9, Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển và Đoàn Sở Tài nguyên - Môi trường, trực thuộc Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với chủ đề “Thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”.