tổng cục khí tượng Thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy Văn ra mắt hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ
Nhân dịp Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đã giới thiệu ra mắt “Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ”.