UAE

Chủ tịch COP28 kêu gọi hành động để bảo vệ khí hậu toàn cầu
Ngày 6/3, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) Sultan Al Jaber đã nêu bật tầm quan trọng của việc thống nhất và đoàn kết trong việc giải quyết thách thức về năng lượng và chống biến đổi khí hậu.