xác minh

Phú Yên: Xác minh nguồn nước màu đen, có mùi hôi chảy trực tiếp ra biển Tuy Hòa
Cơ quan chức năng cho rằng bước đầu xác định dòng nước màu đen, có mùi hôi chảy trực tiếp ra biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là dòng nước mưa đầu nguồn.