Bangladesh

Bangladesh: Hơn 2 triệu người dân phải di tản vì lũ lụt kinh hoàng
Tại Bangladesh, lũ lụt đã khiến 8 người tử vong, hơn 2 triệu người, 16/64 quận của đất nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.