khói bụi

[VIDEO] Chương Mỹ (Hà Nội): Người dân bất an vì Nhà máy than hoạt tính xả khói, bụi ra môi trường
Từ khi nhà máy than hoạt tính Triệu Tuấn hoạt động tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, cuộc sống người dân nơi đây đang dần bị đảo lộn vì khí thải, khói bụi từ nhà máy này xả ra. Người dẫn đã kiến nghị tới chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến người dân luôn sống trong nỗi bất an.