Lý do Hà Nội dừng triển khai thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại

Linh Chi|15/02/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội dừng triển khai thực hiện Đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra đối với công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 307/UBND-TNMT về việc đồng ý dừng xây dựng, triển khai Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

ha-noi.jpg
Hà Nội dừng thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại

UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã nhận được các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất dừng triển khai thực hiện Đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra đối với công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn.

UBND thành phố đồng ý dừng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Thu gom xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, báo cáo UBND thành phố việc đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển, các trạm trung chuyển, các khu xử lý chất thải rắn (nguy hại và không nguy hại) trên địa bàn thành phố; đảm bảo toàn bộ chất thải rắn phát sinh được thu gom, xử lý theo công nghệ hiện đại và loại bỏ việc xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp.

Thành phố cũng giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố” theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, sau khi có hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện, trình UBND thành phố xem xét, ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện nhằm khắc phục tình trạng để lẫn chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt thông thường, đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra đối với công tác phân loại, thu gom xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong việc quản lý chất thải rắn của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố định kỳ hằng năm, trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý chất thải nguy hại; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý do Hà Nội dừng triển khai thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại