Núi lửa phun trào

Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia đoàn kết ứng phó thiên tai
Moitruong.net.vn – Liên hợp quốc nhấn mạnh về đoàn kết quốc tế trong ứng phó khủng hoảng và tái thiết sau thảm họa. Các cơ quan Liên hợp quốc đang phối hợp chặt chẽ với Tonga, các đối tác và các nhà tài trợ để hỗ trợ Tonga khắc phục hậu quả thiên tai.