quán ăn

WHO: Cảnh báo phát hiện bệnh đậu mùa khỉ lây từ người sang chó
WHO đã kêu gọi những người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tránh để động vật tiếp xúc sau khi một trường hợp đầu tiên lây truyền từ người sang chó đã được xác định.