quán ăn

Quán ăn chay mùa đắt khách
Nhiều năm trở lại đây, các quán hàng bán đồ ăn chay chỉ đông khách vào những ngày đầu và giữa hàng tháng Âm lịch. Thế nhưng mùa Vu Lan hay tháng 7 âm lịch năm nào cũng là mùa hút khách của các hàng quán bán đồ ăn chay. Mùa Vu Lan năm nay, số lượng người ăn chay có chiều hướng tăng, vì vậy mà các quán hàng chay đều ăn nên làm ra khi lượng khách vào ra không ngớt…