rừng gỗ lớn

Thừa Thiên - Huế: Hình thành chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường
Không chỉ khuyến khích chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn đẩy mạnh phát triển diện tích, nâng cao chất lượng và hiệu quả trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC, nhằm hình thành chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.