Sóc Trăng: Xử lý nghiêm trường hợp gây ô nhiễm môi trường nuôi tôm

Moitruong.net.vn

– Mỹ Xuyên, Sóc Trăng được biết đến với mô hình luân canh tôm – lúa: SX 1 vụ tôm mùa khô và trồng lại 1 vụ lúa trên nền đất nuôi tôm mùa mưa.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn huyện hiện nay có trên 150 hộ nuôi theo hình thức này với trên 280 ha, tập trung ở các xã Ngọc Đông, Ngọc Tố, Hòa Tú 2 và Gia Hòa 1. Đây là mô hình nuôi có năng suất và sản lượng lớn. Tuy nhiên, song song với việc tạo ra sản lượng lớn thì lượng thức ăn sử dụng rất nhiều và chất thải từ các ao này cũng rất lớn.

Kiểm tra ao nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các trại nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện đều có hệ thống xử lý chất thải và nước thải như sử dụng hầm ủ Biogas, ao sinh học trồng thực vật thủy sinh, tuần hoàn tái sử dụng nước… Tuy vậy, một số hộ nuôi do diện tích nhỏ hoặc tận dụng diện tích để làm ao nuôi, tiết kiệm chi phí xử lý nước thải… mà xử lý chất thải, nước thải chưa triệt để, không đảm bảo tiêu chuẩn và thải ra môi trường chung. Điều này có nguy cơ làm ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh.

Trước tình hình đó, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mỹ Xuyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý chất thải, nước thải ở các trại nuôi tôm siêu thâm canh này.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo các trại nuôi tôm siêu thâm canh cần đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường chung, tốt nhất là tái sử dụng nước thải, thực hiện cam kết bảo vệ môi trường… Trong thời gian tới, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mỹ Xuyên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và UBND các xã vùng tôm tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý chất thải, nước thải ở các trại nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Hà Linh