Tết nguyên đán quý mão

Thanh Hóa: Nhộn nhịp không khí sản xuất đầu năm
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nô nức quay trở lại guồng sản xuất, kinh doanh với những mục tiêu mới cho năm 2023 với quyết tâm cao nhất.