tình người

Hà Tĩnh: Người dân phấn khởi đón nước sạch về
Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp người dân nông thôn ở Hà Tĩnh giải quyết nỗi lo thiếu nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống.