Can Lộc

Can Lộc (Hà Tĩnh): Cắt tỉa di dời cây xanh đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cũng như an toàn về tính mạng tài sản của nhân dân, nhà ở và công trình xây dựng, sự vận hành ổn định, an toàn liên tục của hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão, UBND huyện Can Lộc đã ban hành văn bản triển khai thực hiện đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão yêu cầu các đơn vị, xã, thị trấn thực hiện.