Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Moitruong.net.vn

– Theo Chính phủ, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 không làm giảm thu ngân sách do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.

Ngày 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm, đến hết năm 2025. Chính phủ cho rằng, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm, không làm giảm thu ngân sách Nhà nước do chính sách này đang được thực hiện trên thực tế.

Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2025.

Chính sách này được đánh giá là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc thực hiện miễn thuế góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn.

Đồng thời khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính phủ cũng khẳng định việc đề nghị Quốc hội tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 là để góp phần đạt mục tiêu về số lượng doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm.

Lê Mai (t/h)