đồ nhựa

Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilon đến hết năm 2024
Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2024, túi nilon khó phân hủy 100% sẽ không được sử dụng tại các siêu thị và 60-70% tại các chợ truyền thống.