giếng khoan

Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Bài 3): Vẫn còn những thách thức
Sự suy giảm về nguồn nước và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã khiến vùng núi các tỉnh Trung bộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây là thách thức không nhỏ đối với Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.