hồ điều hòa

Nghệ An: Ô nhiễm rác thải tại Hồ điều hòa thành phố Vinh
Với diện tích mặt nước lên tới 40 ha và được ví như “lá phổi xanh” của thành phố Vinh, song thời gian qua, hồ điều hòa thành phố Vinh thuộc xã Hưng Lộc luôn trong tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt.