mỹ quan đô thị

Đà Nẵng giám sát, xử lý tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng, rác thải trái phép
Tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng, giá hạ, rác thải tại các khu đất trống trên địa bàn TP Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.