Ninh Thuận phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển đến năm 2030

Moitruong.net.vn

– Với mục tiên tập trung khôi phục hệ sinh thái ben biển, tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển đến năm 2030.

Đề án nhằm hướng tới việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh đến trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Trên cơ sở thực hiện trồng rừng khu vực ven biển để chống sa mạc hóa, suy thoái đất, nâng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030: giao khoán bảo vệ 6.500 ha rừng phòng hộ và đặc dụng khoảng; trồng mới 200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay trên đất cát, đồi núi đá ven biển kết hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ 1.500 ha. Đồng thời thực hiện nâng cấp 420 ha rừng trồng phòng hộ có mật độ thấp. Đặc biêt, trong mười năm tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ trồng thêm một triệu cây phân tán để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, chống sa mạc hóa và sạt lở vùng ven biển.

Ảnh minh họa

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Ninh Thuận sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững ở các vùng ven biển đặc biệt khó khăn. Tỉnh khuyến khích các hình thức liên kết với hộ dân để phát triển rừng ven biển, kết hợp xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, nông – lâm kết hợp du lịch sinh thái; triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển.

Đồng thời chú trọng áp dụng các giải pháp khoa học – kỹ thuật để thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và tái sinh rừng phù hợp với điều kiện nắng nóng kéo dài, đất đai khô cằn…

Hoàng Anh