ô nhiễm bụi mịn

Ô nhiễm Bụi Mịn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Sáng 29/12, hiện tượng bầu không khí trắng đục của sương và khói bụi xuất hiện tại TP.HCM và Hà Nội.