ô nhiễm trắng

Làm ô nhiễm nguồn nước khe Sào, Công ty Tâm Việt bị phạt hơn 120 triệu
Xả nước thải có chứa các thông số vượt chuẩn và thực hiện không đúng giấy phép môi trường làm hàng loạt cá chết, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Công ty Tâm Việt bị xử phạt 120 triệu đồng.