ý thức

Bắc Giang là điểm sáng về phong trào “Trường học xanh- sạch- đẹp"
Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu, ngoài việc thi đua dạy tốt- học tốt, các nhà trường trong tỉnh Bắc Giang còn chú trọng chỉnh trang trường lớp, xanh hóa trường học.