9 Tháng Bảy, 2018 - 18:18

Viết tiếp vụ: Hàng loạt mỏ khai thác đá và trạm trộn bê tông asphalt “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Hoành Bồ (Quảng Ninh) – Bài 2: Các mỏ đá và trạm trộn bê tông asphalt bị xử phạt hơn 200 triệu sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin   

(Moitruong.net.vn)