[Infographic] Bức tranh toàn cảnh cơ sở vật chất giáo dục công lập trong cả nước

Moitruong.net.vn

– Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 584.000 phòng học, gần 50.000 nhà vệ sinh bán kiên cố và gần 59.000 công trình nước sạch.

 

 

Theo TTXVN