Vụ trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường (Bài 3): UBND huyện Khoái Châu nói gì?

Moitruong.net.vn

– Liên quan đến phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn của hộ ông Nguyễn Công Tuấn. Mới đây, UBND huyện Khoái Châu đã có văn bản trả lời.

VIDEO: Trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường sẽ bị đóng cửa

Trước đó, như tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã thông tin, nhiều năm qua, người dân sống tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương rất bức xúc trước tình trạng trang trại lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Công Tuấn xả nước thải đen đặc ra mương, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Trang trại lớn gây ô nhiễm môi trường của hộ ông Nguyễn Công Tuấn

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Khoái Châu đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Nhuế Dương vào cuộc kiểm tra xử lí đối với trang trại lợn của ông Nguyễn Công Tuấn.

Cụ thể trong văn bản nêu rõ: Ngày 21/10/2019, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có bài viết Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân khẩn thiết “kêu cứu” vì trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường. Nội dung bài viết phản ánh tình trạng trang trại lợn của hộ gia đình ông Tuấn xả thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để chấm dứt tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu.

UBND xã Nhuế Dương kiểm tra việc lập, đăng kí Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với trang trại lợn của hộ ông Nguyễn Công Tuấn theo quy định vào Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Điều 31 Thông tư số 278/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường (chuồng trại chăn nuôi trên 50m2 và dưới 1000m2 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường).

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo UBND xã Nhuế Dương vào cuộc xứ lí trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Nếu trang trại lợn của hộ ông Tuấn chưa có Kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành vi không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Yêu cầu hộ ông Tuấn có biện pháp quản lí chất thải và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường xong trước 30/12/2019.

VIDEO: Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân khẩn thiết “kêu cứu” vì trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Yêu cầu hộ ông Nguyễn Công Tuấn chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan trong quá trình sản xuất, chăn nuôi. Chấm dứt tình trạng xả thải không qua xử lí gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực trang trại lợn, đồng thời tổ chức khắc phục ngay hậu quả do hành vi xả thải của mình gây ra xong trước ngày 30/12/2019.

Nếu hộ ông Nguyễn Công Tuấn không chấp hành, UBND huyện sẽ giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lí theo đúng quy định của pháp luật và xem xét đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Đức Hiếu