Xây dựng 10.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhân dân ven biển

(Moitruong.net.vn) – Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng 10.000 nhà vệ sinh công cộng với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng tại các xã ven biển trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa chi gần 11,5 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh công cộng để thay đổi thói quen của người dân

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020”.

Theo đề án, đến năm 2020, Thanh Hóa sẽ hoàn thành xây dựng 10.000 nhà tiêu hợp vệ sinh với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng. Số tiền trên được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nguồn xã hội hóa.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế, giảm ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước.

Đối tượng được thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách tại 50 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và Tĩnh Gia.

Thông qua dự án làm chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen vệ sinh, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở các xã, phường vùng ven biển.

H. Thu (T/h)