Tổ chức Khi tượng Thế giới

Khủng hoảng khí hậu khiến thế giới mất 391 triệu USD mỗi ngày
Một báo cáo cho thấy thiệt hại từ cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đã lên tới 391 triệu USD mỗi ngày trong hai thập kỷ qua.