Dự báo thời tiết ngày 3/2: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Moitruong.net.vn

– Ngày 03/02, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Phía Bắc Nam Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết ngày 3/2 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù; riêng phía Nam có mưa rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 26-29 độ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đên đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đên đông bắc cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW