[Infographic] Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại

Moitruong.net.vn

– Dưới đây là những quy định mới về tiêu chí trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất muối và trang trại tổng hợp.

Theo TTXVN