Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 32

Moitruong.net.vn

– Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 32 có những nội dung đáng chú ý sau:

– Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 32 có những nội dung đáng chú ý sau:

1/ Hà Nội khai mạc triển lãm về ngành nước VietWater 2019

2/  Bất cập trong công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn

3/ Quảng Bình: Rừng vùng đệm vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bị “xẻ thịt”

4/ Đồng Nai: Nhà máy bê tông Lê Phan Nhơn Trạch gây ô nhiễm, chủ đầu tư ngó lơ

5/ Văn Quan (Lạng Sơn): Người dân kêu trời vì Công ty Đông Phong khai thác đá gây ô nhiễm

6/ Điểm báo Nội dung số báo in tháng 7

VIDEO: Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 32

Ban Biên tập